Այստեղ հիվանդությունների ցանկն է, որոնց դեպքում դեղերը տրամադրվում են ԱՆՎՃԱՐ

Առողջապահության նախարարությունը ներկայացրել է հիվանդությունների ցանկը, որոնց առկայության դեպքում դեղերը տրվում են անվճար։