«Մի անգամ խորանում մի քահանայի մասին խոսում էին, որ հարբեցող է…Մեր տանը միշտ շատ գինի կա: Ես չեմ խմում, բայց…

Հայր Գաբրիել Ուրգեբաձեն պատմում էր. «Մի անգամ խորանում մի քահանայի մասին խոսում էին, որ հարբեցող է: Ես նույնպես դատեցի, չնայած չէի ճանաչում այդ մարդուն: Ցանկացա ինձ ցույց տալ Պարտրիարքի առջև:

Մեր տանը միշտ շատ գինի կա: Ես չեմ խմում, բայց մի օր ցանկացա և խմեցի: Այդպես խմած Սիոնի գնացի և անամոթաբար խորան բարձրացա: Հայտնվեցի հենց այն տեղում, որտեղ դատեցի այն խեղճ քահանային: Կանգնած տեղում ճոճվեցի, իսկ Պատրիարքն այնպես պահեց ինձ, որ մյուսները նույնիսկ չնկատեցին: Հետո կռահեցի, թե դա ինչու պատահեց ինձ: Որևէ մեկին դատելով՝ հենց Աստծուն ես դատում»: