Հզոր աղոթք, որն անսասան կպահի Հայոց երկրի սահմանները. անպայման այս բառերով դիմիր Աստծուն, եթե խաղաղություն ես ուզում

Հայր իմ, զո­րա­վոր Խա­չովդ պահ­պա­նիր Հա­յոց երկ­րի բո­լոր սահ­ման­նե­րը։
Գո­տեպն­դիր մեր քա­ջա­զուն զա­վակ­նե­րին,
զի­նիր նրանց ան­սա­սան հա­վատ­քով և ա­ներ­կյուղ պա­հիր երևե­լի և ա­ներևույթ թշ­նա­մու հար­ված­նե­րից։


Աստ­ծո շնոր­հը, սերն ու հա­վատքն ու ու­ժը լի­նեն մեր կյան­քում։
Լի­նենք միա­կամ ու միա­բան։
Լի­նենք և մնանք մեկ ազգ ու մեկ ե­կե­ղե­ցի։
Եվ թող Ա­մե­նա­զոր Ա­ջը Քո հո­վա­նի լի­նի մեր ժո­ղովր­դին և Հա­յաս­տան աշ­խար­հին։
Ա­մեն:

Կարող եք կիսվել սոց․ ցանցերում