Թող լինի կամքը Աստծո ինչպես երկնքում այնպես էլ երկրի վրա Ամեն…Պայծառատեսի տեսիլքը ապագա վտանգի, անհանգիստ հոգիների, դևերին հաղթելու մասին