Երբ իրապես քո կյանքի ընթացքը հանձնում ես Տեր Հիսուսին,չես վախենում ոչ՛ քամիներից, ոչ՛ անձրևներից, և առհասարակ ոչինչից այլևս դու չես վախենում…

Երբ իրապես քո կյանքի ընթացքը հանձնում ես Տեր Հիսուսին,չես վախենում ոչ՛ քամիներից,ոչ՛ անձրևներից,և առհասարակ ոչինչից այլևս դու չես վախենում։Երբ միայն գիշեր ու զոր մտածում ես,թե ինչպե՞ս հաճելի լինես քո Տիրոջը,հավատա՛ ամեն բան փոխվում է։Որովհետև գիտես,որ խոստացողը հավատարիմ է:


Որ Նա իր խոսքի ետևում կանգնած է✝️ Դու՛ միայն հավատա,որովհետև գրված է`

Առանց հավատքի անհնար է,հաճելի լինել Աստծուն։(Եբրայեցիս11։6)