Գոհանում եմ Քեզանից, ո՜վ Տեր իմ. օրը սկսենք առավոտյան աղոթքով… ԱՄԵՆ🙏

Գոհանում եմ Քեզանից, ո՜վ Տեր իմ
և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում
Քո Սուրբ Անունը, որ պահեցիր
այս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր
ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից՝
խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին:
Եւ արժանացրիր տեսնելու Քո ողորմության լույսը:
Ամեն: