Ապրիլի 10-ին Ծաղկազարդ է, երեխաների օրհնության օր…Բոլոր եկեղեցիներում վաղ առավոտից օրհնվում են ուռենու ոստերը

Բոլոր եկեղեցիներում վաղ առավոտից օրհնվում են ուռենու ոստերը, առավոտյան ժամերգությունից և անդաստանի կարգից հետո օրհնված ճյուղերը բաժանվում են մարդկանց: Ծաղկազարդին բացվում են եկեղեցիների խորանները և պատարագի ավարտին հաղորդություն է տրվում: Կատարվում է մանուկների օրհնության կարգ: